Samfunnsansvar

SKICLIP AS som bedrift er opptatt av mangfold og at verdiskapningen ikke går på bekostning av miljø. 

Vi har valgt å samarbeide med Nordpolen Industrier AS som vår partner på logistikk. 

Les mer om vår logistikkpartner: http://www.nordpolen.no/om-oss/